skjul detaljer

Oslo Airport City

Norges største, viktigste og mest innovative næringspark skal vokse frem ved landets største trafikknutepunkt, Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL)

  • Kunde Oslo Airport City AS

Oslo Airport City er en langsiktig by- og stedsutvikler. Selskapets masterplan og strategi springer ut fra nasjonale føringer for «det grønne skiftet» om langsiktig og bærekraftig utvikling og utbygging.

Selskapet eier et stort tomteområde på ca. 1 150 mål som ligger sentralt lokalisert i Gardemoen Næringspark, og inntil den nye fremtidig rullebanen på Gardermoen. På denne tomten planlegger selskapet over tid å utvikle ca. 920 000 kvm (BTA) med næringsarealer. Tomten er regulert i henhold til en områdereguleringsplan* inkl. det såkalte «Sentralområdet» som er detaljregulert for utvikling av ca. 350 000 kvm (BTA).

Selskapets målsetting er å skape merverdier for sine eiere gjennom å utvikle et stort antall næringsprosjekter på tomtene over mange år. Forretningsplanen legger opp til realisering av prosjekter på markedsoptimalt tidspunkt primært ved ferdigstillelse, eventuelt før i et «forward salg» eller etter en planlagt driftsperiode.

OAC eier ca. 50 000 kvm. tomt som inngår i planforslaget for ny rullebane 3. Denne delen av tomten er ikke områderegulert.

OAC har i samarbeid med Nordic og Haptic arkitekter utarbeidet en masterplan for å realisere sin visjon om å etablere en ny og bærekraftig bydel med hovedfokus på etablering av opp mot 20 000 nye kompetansearbeidsplasser, hoteller, konferanse/kongress, flerbrukshaller, svømmearena, co-working/flexi-kontorer, handel, bevertning, rekreasjon mv.

Vi har siden 2016 hjulpet med å realisere og kommunisere denne visjonen, gjennom konseptutvikling, merkevarebygging og strategisk rådgivning. Mediehåndtering, innholdsstrategi og historiefortelling har stått sentralt gjennom disse årene og den visuelle profilen har vært utviklet med tanke på å kunne "stå støtt" og representere de langsiktige verdiene og visjonene.

Nettside, brosjyrer og presentasjoner har vært under konstant utvikling. Vi har også bistått med å lage presentasjons-materiell og innhold rettet direkte mot de utvalgte målgruppene, i jakten på leietakere. Målet nærmer seg; hvor vi sammen etablerer en ny og bærekraftig bydel.