IMG 0070
En helhetlig prosess

Våre tjenester

Vi utformer løsninger som hjelper kundene med å fokusere, vokse og prestere bedre. Produktet brytes ned, for så å bygges opp igjen.

Vi analyserer markedet, kartlegger målgrupper, skaper relevant innhold og foredler dette med spisskompetanse innen design, webutvikling, historiefortelling og sosiale medier. Resultatet er skreddersydde pakker for digital og analog markedsføring. Under kan du lese mer om våre tjenester.

Konseptutvikling

Gjennom innsikt, research og analyse hjelper vi kunden med å identifisere utfordringer i en tidlig fase. Vi kartlegger målgrupper, muligheter og rammebetingelser for å finne løsninger og konsepter tilpasset markedet.

 • Feltstudie
 • Destinasjonsanalyse
 • Målgruppeanalyse
 • Mulighetsstudie
 • Servicedesign
 • Workshop

Merkevarebygging

Vi kobler fakta, kunnskap og kreativ kompetanse for å skape kundens eller produktets innholdsmessige og visuelle identitet. Vi benytter et nett av ulike kommunikasjonskanaler for å skape oppmerksomhet om kunden/produktet.

 • Utvikling av navn og logo
 • Design og visuell identitet
 • Oppmerksomhetskampanjer

Innholdsstrategi og historiefortelling

Med erfaring fra PR, kommunikasjon, journalistikk og sosiale medier hjelper vi kunden med å finne riktig kommunikasjonsstrategi. Vi setter opp strategiske innholdsplaner, skaper innhold, tilpasser innhold til ulike plattformer og analyserer trafikk og resultater fortløpende.

 • Tekst
 • Foto og film
 • SoMe plattformer
 • Målgruppeanalyse
 • Web

3D-illustrasjon og animasjon

Rift, som i 2024 fusjonerer med Lemon, har siden oppstarten i 2003 levert 3D-illustrasjoner og animasjoner av bolig, kontor, hotell og tomteområder. Illustrasjonene skapes i tett samarbeid med arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekt, utbygger og megler. Våre illustratører liker å bli utfordret og er opptatt av tett dialog med kunden underveis i prosessen. Vi leverer alt fra tidligfase illustrasjoner i søknadsfasen til ferdige illustrasjoner til nettsider, boligvelger og øvrig salgsmateriell.

Teknologi og utvikling

Vi er opptatte av den gode brukeropplevelsen, slik at kundenes produkter og tjenester blir kommunisert på best mulig vis. Vår brukerinnsikt i prosjektet er med på å forme resultatet, der UI- og UX-designere, innholdsspesialister, SEO-analytikere og utviklere, jobber tett sammen.

 • Programmering
 • Nettside utvikling
 • Digitale skilt og skjermer
 • Drift og plattform engineering
 • MVP og prototyping

Du kan finne mer informasjon om våre digitale produkter og tjenester her hvis du ønsker å lese mer om de.

Strategisk rådgivning

For mange av våre kunder er politiske prosesser, saksbehandling, medieoppmerksomhet og innbyggerengasjement en stor del av hverdagen. Vi hjelper kundene våre med strategisk rådgivning, mediehåndtering, kommunikasjonsplaner etc.

 • Strategiplaner og oppfølging
 • Mediehåndtering
 • Kommunikasjonsrådgivning
 • Krisekommunikasjon