skjul detaljer

Nordre Follo kommune

I forbindelse med sammenslåingen av to store kommuner i Akershus, fikk vi i oppdrag å hjelpe nye Nordre Follo kommune med å skape engasjement rundt nyskapningen hos befolkningen. Vårt svar på oppgaven ble å vise frem hverdagsheltene som påvirker folks hverdag - de som faktisk utgjør kommunen.

  • Kunde Nordre Follo kommune

Vi ønsket å hjelpe den nye kommunen ut av startblokkene ved å skape en «heia-kultur». Dette ville vi oppnå gjennom å skape bevissthet hos våre målgrupper om andres hverdag. Målet var økt forståelse for at oppgaver som utføres av andre er viktige – for alle. Vi løftet enkeltpersonene frem og fortalte positive historier.

Historiefortelling

Det er lett å gå seg bort i alle ambisjoner og ønsker i søken etter å formidle et budskap. Selv stilte vi oss dette spørsmålet tidlig i prosessen: Hva betyr egentlig kommunesammenlåingen for hver enkelt innbygger? Vil man i det hele tatt merke den? Med andre ord: «What’s in it for me?». Det er dette det egentlig handler om. Hva betyr det man skal formidle for den enkelte? Gjennom lang erfaring fra byutviklingsprosjekter ser vi at budskap må deles opp og rettes mot forskjellige målgrupper for at de skal bli oppfattet – og aller helst videreformidlet. Det å få andre til å ta del i ditt budskap og din historie, for så å bli engasjert og skape sin egen, er et mål i seg selv. Historiefortelling handler altså også om historieforedling og -formidling.

Vi ønsket å fortelle de små og gode historiene om innsatsen kommunen gjør, og som vi alle trenger en påminnelse om. Tjenestene vi tar for gitt i hverdagen, uten nødvendigvis å ofre en tanke til at det faktisk er kommunen som leverer dem. Det kan handle om den barnehageansatte som tar imot det første barnet om morgenen, læreren som sitter opp om kvelden og retter skoleoppgaver, brøytebilsjåføren som jobber hele natten eller sykepleieren som holder den gamle i hånden. Målet med denne historiefortellingen er: Å betrygge innbyggerne om at alt er som før, selv om vi er en ny kommune. At det er mange som står på for deg, hele tiden. At viktige samfunnsoppdrag blir utført.

For en best mulig forankring av budskapet: "Ny kommune/nær og nyskapende" – tror vi på å engasjere gjennom flere emner. Vi valgte å dele emnene opp i 3 undertitler:

Utforske. Dette handler om å formidle informasjon om nye steder og mennesker. Hvordan ser vår nye kommune ut? Hvor finnes de forskjellige offentlige tjenestene?

Underholde
. Her handler det om å fortelle historier om kulturarenaer, idrettsplasser og sosiale møteplasser.

Utveksle
. Her skal vi skape engasjement innenfor utdanning, næring, handel og innovasjon. Å utveksle handler også om å dele erfaringer, samarbeide og skape nye ideer – networking!

Virkemiddelbruk

Ulike målgrupper tilsa at vi måtte bruke et bredt utvalg av virkemidler. Vi valgte film som en «kickstarter» av heia-kulturen – et godt og engasjerende virkemiddel som kan brukes i flere medier og bli en rød tråd for alt vi gjør. Eksempel: Viser vi læreren som retter skoleoppgaver på kvelden, kan vi ha et intervju med samme person i avis og et utdrag av filmen som kampanje på Facebook. Vi kan bruke bilder på Instagram og hele filmen på Youtube.

For at målgruppene skal forstå at den nye kommunen skal «virkeliggjøres», foreslo vi å lage et kart, både et digitalt kart og et på papir. Kartet inneholdt markeringer over hvor man finner offentlige tjenester, skoler, barnehager, idrettsplasser, kulturscener og andre spennende arenaer. Ut over å være praktisk gjør dette også en «oppdager» trang. Det er en kjensgjerning at hvis man ikke ser endringer, så vil de ikke oppdages – noe vi erfarer fra alle våre prosjekter.

Vi reiste rundt i kommunen og intervjuet hverdagshelter. Intervjuene og kartet ble samlet i et innbyggermagasin, som havnet i alle postkassene i nye Nordre Follo kommune.

Ut ifra hovedfilmen laget vi forskjellige mindre filmer og innlegg til blant annet Facebook-annonser og innlegg. Det digitale kartet over den nye stor-kommunen ga også innbyggerne mulighet til å legge inn sine egne favorittplasser, som man ønsket at andre skulle få oppleve. På denne måte ble alle mer kjent med kommunen og alle fikk nye steder å utforske.

Leveransen var tro til:
Åpenhet
– vi skal være åpne, tydelige og tilgjengelige.
Medvirkning
– vi skal ta innbyggere og ansatte med på råd og involvere dem i arbeidet.
Nå alle
– vi skal sørge for at relevant informasjon når fram til alle berørte.
Aktiv
– vi skal være i forkant og informere aktivt.
Helhet
– innbyggere, ansatte, politikere og andre interesserte skal oppleve kommunikasjonen som enhetlig og samordnet.

Vi har troen på at ved å kommunisere og omfavne en «heia-kultur», så skaper vi framtidige utviklingsmuligheter. Vi skaper en handlekraftig kommune.