skjul detaljer

Havegaten

Der Tønsbergs urbane sentrum møter villabebyggelsen på Kaldnes, har Pilares utviklet et helt spesielt boligprosjekt som kombinerer det beste av begge verdener. Lemon har forvaltet utbyggerens visjon.

  • Kunde Pilares

Havegaten i Tønsberg er et boligprosjekt som har blitt fremhevet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som et godt eksempel på hvordan man kan kombinere høy tetthet med god bokvalitet. Lemon har forvaltet utbyggerens visjon og skapt et markedsuttrykk som reflekterer denne.

Havegaten er et av flere prosjekter hvor Lemon har samarbeidet med Pilares, et selskap som med stor bevissthet skaper prosjekter som både skal utfordre og passe inn i sine omgivelser. Fokuset på arkitektur, stedstilpasning og kvalitet krever mye av utbygger, men også av oss i jobben med å formidle det unike.

Vi gjorde intervjuer med beboere i området i en tidlig fase, og fikk på den måten en unik innsikt i hvordan bomiljøet oppleves av de som bor der. Vi fikk også deres tanker om hva som kunne gi økt attraktivitet til denne delen av byen.

Prospekt Havegaten Mockup

Konklusjonen var at et prosjekt med denne beliggenheten og de tenkte kvalitetene ville kunne appellere til «alle», men at det ville være spesielt attraktivt for målgruppene «profesjonelle under 32 år» og «aktive voksne over 48 år». Dette la føringer for vår historiefortelling.

For den første gruppen ble image, urban livsstil, fordelene med nybygg og nærheten til «der det skjer» et kjernebudskap. For den andre målgruppen ble det viktig å kommunisere den gode investeringen, nærheten til god mat og drikke i byen samt trenings- og turmuligheter rett utenfor døra. Det gode liv.

Profil Havegaten2

Selve bygget var uttrykk for en utfordrende og samtidig stedsinspirert arkitektur, et element vi ønsket å reflektere gjennom design, bilder og historiefortelling. Området i seg selv var i utgangspunktet ikke oppfattet som spesielt attraktivt, så det ble en oppgave for oss å kommunisere de mange kvalitetene i umiddelbar nærhet.

Et av tiltakene ble å lage en «feelgood»-film som viser en tenkt hverdag for en beboer i Havegaten, med alle de mulige og attraktive aktivitetene det vil kunne innebære.

Havegaten Web