Molobyen bredde scaled uai 2560x1440
Å navngi en bydel

Utviklingsområde Vest skal nå hete «Molobyen»

Fra Hundholmen Byutvikling fikk vi i det ærefulle oppdraget med å gi navn til en ny bydel - attpåtil i en annen landsdel.

En navneprosess med utgangspunkt i samspillet mellom by og natur.

Molobyen Mats Ellisiv Anders og Håvard scaled
Utviklingsområde vest inn mot byen scaled

Det ble laget en grundig konseptprofil for hele området, før forslagene ble lansert for styret i Breivika Utvikling Bodø, bestående av Hundholmen Byutvikling, Løvold Solution, Clemens Eiendom, daglig leder Håvard Engseth og styreleder Knut Halvor Hansen i ByKon

Jeg er kjempeglad for at barnet nå har fått et navn. Det er identitetsskapende, og gir oss enda større eierskap til prosjektet vi har jobbet med i flere år allerede. Det er også veldig artig at det var så stor enighet om Molobyen

Eillisiv Løvold Leder marked-relasjon-utvikling, Løvold Sollution

Står bak flere navn i Bodø

Lemon har tidligere vært med på navne-prosesser i Bodø, og står bak skiftet fra Jakhelln til Hundholmen Byutvikling, Ramsalt i Sjøgata og BIG – Bodø Innovation Gate – rebranding av Firkanten næringsbygg.