Molobyen bredde scaled uai 2560x1440
Å navngi en bydel

Utviklingsområde Vest skal nå hete «Molobyen»

Fra Hundholmen Byutvikling fikk vi i det ærefulle oppdraget med å gi navn til en ny bydel - attpåtil i en annen landsdel.

En navneprosess med utgangspunkt i samspillet mellom by og natur.

Det ble laget en grundig konseptprofil for hele området, før forslagene ble lansert for styret i Breivika Utvikling Bodø, bestående av Hundholmen Byutvikling, Løvold Solution, Clemens Eiendom, daglig leder Håvard Engseth og styreleder Knut Halvor Hansen i ByKon

Jeg er kjempeglad for at barnet nå har fått et navn. Det er identitetsskapende, og gir oss enda større eierskap til prosjektet vi har jobbet med i flere år allerede. Det er også veldig artig at det var så stor enighet om Molobyen

Eillisiv Løvold Leder marked-relasjon-utvikling, Løvold Sollution

Står bak flere navn i Bodø

Lemon har tidligere vært med på navne-prosesser i Bodø, og står bak skiftet fra Jakhelln til Hundholmen Byutvikling, Ramsalt i Sjøgata og BIG – Bodø Innovation Gate – rebranding av Firkanten næringsbygg.