2 L4 A8579 2
Lemon medarrangør av ny konferanse

Velkommen til STRØK i Tønsberg!

Lemon er stolt medarrangør av STRØK - en helt ny konferanse som samler alle som er berørt av, interessert i eller brenner for eiendoms-, by- og stedsutvikling.

– En naturlig møteplass for alle som er interessert i by- og stedsutvikling, sier Thor Thoeneie i Oslo Airport City om STRØK. Den nye konferansen går av stabelen i Tønsberg 23. mars.

Besøk konferansens hjemmeside for å lese hele programmet og melde deg på!

På scenen står blant andre Erling Fossen fra Oslo Metropolitan Arena, toppsjef Jon-Erik Lunøe i Bane Nor Eiendom, partner Gudmund Stokke i arkitektfirmaet Nordic og en rekke andre aktører innen eiendom, arkitektur, politikk og byutvikling.

Hvem er vinnerne og taperne av regionbyene? Hvorfor søker Oslos store eiendomsutviklere stadig oftere ut av hovedstaden? Hvordan ble falleferdig industri forvandlet til pulserende byliv i Fredrikstad?

Dette er bare noen av spørsmålene som vil bli forsøkt besvart når STRØK arrangeres på Støperiet Scene i Tønsberg torsdag 23. mars.

2 L4 A8435 2

– Alle typer aktører

Vi i Lemon er blant medarrangørene av konferansen, etter mange års erfaring fra tett samarbeid med små og store eiendoms- og byutviklere.

– Gjennom vårt arbeid med markedsføring av eiendom har vi blitt svært bevisst på viktigheten av å forstå steder og hva de kan bli. Vår oppgave har vært å formidle dette til relevante målgrupper, helt fra reguleringsfasen og til et prosjekt skal presenteres for sluttbrukeren, forteller CEO og partner Petter A. Bordal i Lemon.

Lemon håper at STRØK vil bli en fast og årlig møteplass hvor viktige aktører i og rundt eiendomsbransjen kan samles utenfor Oslo.

– Målet er at næringslivet og det offentlige kan skape gode relasjoner, lære av hverandre og bygge nettverk både på tvers av regionbyene og inn mot Oslo. Eiendomsbransjens konferanser er ofte rettet mot noen få grupperinger rundt utviklere. Vårt mål er at STRØK skal tiltrekke seg alle typer tjenesteytere til eiendom og stedsutvikling, sier Bordal.

4 D4 A1277

– Naturlig møteplass

Den nye konferansen skal belyse hvordan regionbyene rundt Oslo hver for seg, og sammen, kan bidra til bærekraftig by- og stedsutvikling på Østlandet. Bak konferansen står Tenden Advokatfirma, EY, Nordea, markedsføringsbyrået Lemon og Tønsberg Næringsforening.

Som rådgiver har arrangørene fått med seg Thor Thoeneie, som er adm. dir. i Oslo Airport City, tidligere sentral i utviklingen av Barcode og levende opptatt av by- og stedsutvikling på Østlandet. Han vil også lede en av debattene under konferansen.

– Arrangørene har satt sammen et svært spennende program, med foredrag fra en rekke viktige aktører som vil påvirke den fremtidige utviklingen av regionen og byene rundt Oslo. Dette vil være en naturlig møteplass for alle som er opptatt av by- og stedsutvikling, sier Thoeneie.

2 L4 A8556 2

Mangel på samarbeid

Programmet blir en sammensetning av foredrag og debatter, og det hele skal sys sammen av konferansier Julie Sjøwall Oftedal, som er partner i A-lab arkitekter. Sjøwall Oftedal deltar også selv med et foredrag om «Demokratisk havnefrontutvikling».

Marit Jensen og Andreas Kildal Forseth skal fortelle hvorfor Stor-Oslo Eiendom nå ser til regionbyene, mens teknologidirektør Bjørn Jalving i Kongsberg Gruppen løfter frem «Den grensesprengende regionbyen Horten».

Thor Thoeneie mener regionbyenes største utfordring i 2023 er mangel på samarbeid og vilje til felles forståelse og planlegging.

– Oslo vil alltid være navet i regionen. De regionbyene som best tilrettelegger og planlegger for tilgjengelighet og aktivitet til og fra hovedstaden, vil vinne frem som de mest attraktive stedene å arbeide, bo og besøke, sier Thoeneie.

2 L4 A8402 2