Lemons g111a37820 1920
Bærekraft

Si det riktige når du gjør det viktige

Du har kanskje hørt om greenwashing, men hva med greenhushing? Vår erfaring er at mange bedrifter er redde for å tråkke i den grønne salaten, og dermed underkommuniserer sine bærekraftstiltak.

Tydelig, sannferdig og effektiv bærekraftskommunikasjon påvirker alle: Ansatte, kunder, långivere og andre stakeholders setter alle pris på at bedrifter tar sitt ansvar på alvor. Noe vi ofte oppdager når vi utvikler kunders bærekraftskommunikasjon, er at en rekke supre bærekraftstiltak er på plass, men at kundene mangler kunnskap om hvordan disse skal kommuniseres ut til verden.

Hvis kunden mangler kompetanse innen bærekraft, eller en god oversikt over egne tiltak kan det oppleves tryggere å ikke kommunisere sine egne gode gjerninger, enn å risikere å bli anklaget for greenwashing – eller grønnvasking, på godt norsk.

Konsekvensen av denne passive engsteligheten kalles greenhushing, og oppstår om bedrifter velger en lavmælt og avventende tilnærming til bærekraft, der de rett og slett hysjer ned sine egne gode gjerninger. I en tid der etterspørselen etter bærekraftige produkter og tjenester øker, kan greenhushing begrense bedriftens potensiale til å oppnå gode resultater og et godt omdømme. Og det er jo ikke meninga, eller?

Trenger du en guide i bærekraftsjungelen?

Lemon har lang erfaring med strategisk arbeid innen grønn omstilling og bærekraft, og – ikke minst – med selve markedsføringen av dette viktige arbeidet. Dermed hjelper vi både bedrifter som er helt i startgropa med sin bærekraftsstrategi, og også de mer viderekomne. Uansett hvor din bedrift ligger i løypa, hjelper vi de som gjør det viktige med å si det riktige:

 • Evaluering av prosjekt eller bedriftens bærekraftspraksis, målt opp mot FNs mål og gjeldende bransjestandarder.
 • Utvikling av gjennomførbare og inspirerende bærekraftstrategier, tilknyttet forestående prosjekt eller virksomhet.
 • Utforming av gjennomføringsplaner som følger bærekraftstrategien. Dette er arbeid med iverksetting av tiltak som er kartlagt i planen. Med andre ord, hjelper vi dere å nå planlagte mål.
 • Vi tilbyr døråpnere og oppgradering av ambisjonsnivå! Gjennom workshops og rådgivning kobler vi ditt prosjekt til lokale eller globale mål, aktuelle innovative samarbeid og aktuelle investorer. Sammen hjelper vi dere med å løfte prosjektet eller selskapet til nye tredelte bærekraftige høyder – økonomisk, sosialt og miljømessig.
 • Universelt utformede nettsider
 • Utforming av kampanjer som formidler den bærekraftige innsatsen som utøves
 • Utvikling og design av helt nye bærekraftige merkevarer og konsepter
 • Vi brenner for FNs punkt 17 ved å stille som forelesere, utformer seminarer, kurs eller arrangerer nasjonale konferanser - alt for å sikre at vi samler bransjen på tvers av kommunegrenser, konkurrerende virksomhet og mandat. Det er sammen magien skjer

Innen særfeltet Sosial Bærekraft har vi prisvinnende ekspertise med på laget. Vi tilbyr høy kompetanse, rådgivning og bistand til gjennomføring:

 • Utfoming av medvikningsplan
 • Programmering og design av digitale verktøy, plattformer og annet aktuelt materiell som fasiliteter for innbygger-engasjement og samskaping.
 • Vi tilbyr også å utforme strakstiltak som svarer på medvirkningen, løsninger som engasjerer, styrker identiteten og tilhørighet til prosjektet ditt.