IMG Future Estate brobygging 2
Future Estate 2022

Hvorfor arrangerer Lemon dette?

Tradisjonen er blitt til, ett seminar har blitt til flere – for å samles og for å dele. Som medarrangør av Future Estate ønsker vi i Lemon å dele noen tanker om hvorfor vi tar del i dette, inkludert tanker om årets tema – som er et spesielt viktig fokus for bransjen akkurat nå 🤲✨💛

Hva innebærer det å snu store miljøutfordringer til konkrete, verdifulle mulighetsrom for fremtiden? Forhåpentligvis ble mange litt klokere etter å ha deltatt på årets Future Estate i Tønsberg.

For at eiendomsbransjen skal kunne ta tak i miljøutfordringene vi alle står overfor, på fruktbare og innovative måter, ser vi i Lemon at det er det helt nødvendig å tenke helhet. Ved å dele lidenskap, erfaringer og visjoner, kan vi samarbeide på tvers og spille hverandre gode. Her oppstår det verdifulle ringvirkninger som effektivt brer seg utover by-, kommune- og landegrenser. Vi tror på arrangementer som bidrar til at relevante aktører blir opplyst, inspirert og enda modigere i sitt arbeid.

I Lemon arbeider vi daglig med å formulere prosjektvisjoner og omdanne bærekraftskrav til helt konkret, visuelt materiale. Dette er strategisk arbeid utført for at våre kunder skal kunne forstå hvordan kravene angår deres unike prosjekter. Dermed åpnes det opp et rom for innovative løsninger der de tidligere ikke fikk plass. Det er spesielt når tunge, store og svevende krav blir konkretisert, at det utfordrende blir håndfast og gøy. Prosessen åpnes opp. Nysgjerrighet, trygghet og lek slippes til.

Dette er en nøkkel som kan benyttes klokt for å finne nye løsninger fremover, som svar til tunge krav. Vi ser at man høster mest frukt når denne nøkkelen brukes i stedsutviklingens tidlige fase. Her kan idéer testes, løsninger justeres eller retningen totalt endres, uten høye kostnader. Samtidig ser vi her at det naturlig oppstår tid og sted for skaperkraft som bringer de mer overraskende og modige idéene - som igjen inspirerer andre til å følge etter.

IMG 8262 2

Ved å arrangere seminarer som Future Estate, ønsker vi at det skapes broer på tvers av virksomheter, sektorer, aktører og stedsområder. Seminaret er blitt til for å senke terskelen for samarbeid på tvers, og for å dele.

Lemon vil takke alle medarrangører og deltakere for inspirerende innlegg. Samtidig takker vi for alle de fine samtalene som fulgte - om sårbare, modige og inspirerende fremtidsmuligheter.

Takk til Tønsberg Næringsforening, Nordea, EY og Tenden Advokatfirma, samt herlige foredragsholdere fra Snøhetta, R8 Property, Handelshøyskolen BI, Oslo Airport City og University College London. Og, en ekstra takk til konferansier Christian Strand for å ha tatt oss gjennom denne fagdagen på en strålende måte!

IMG 8273