skjul detaljer

Barcode

I perioden fra 2008 til ferdigstillelsen av siste bygg i 2017 fungerte Lemon som rådgiver og markedsføringsbyrå for et av Norges største byutviklingsprosjekter i moderne tid. En hovedoppgave var å skape positivt omdømme for et omdiskutert prosjekt.

  • Kunde Oslo S utvikling AS

Da navnet Barcode skapte uønskede utfordringer for Norges største byutviklingsgrep i moderne tid, sørget Lemon for at prosjektet ble lansert som Operakvarteret. Resten er historie.

Vi ble involvert i 2008, da Oslo S Utvikling AS (OSU) var i ferd med å kommersialisere byutviklingsprosjektet Barcode i Bjørvika med boliger, kontorer, handel og øvrige byplangrep. Utfordringen til OSU handlet blant om å skape tillit og entusiasme i markedet for egne ambisjoner, i et område hvor det fortsatt var ukjent og utenkelig for folk flest å bo eller jobbe.

Vår opprinnelige tilnærming ble å visualisere ulike målgrupper i tenkte situasjoner, for å synliggjøre en mulig fremtid. Et tidlig hovedgrep var å vise frem et perspektiv som ikke eksisterte i Bjørvika på det tidspunktet, enten man beveget seg til fots eller med bil i området. Vi måtte opp i høyden – i bygg som ennå ikke eksisterte – for å vise den fremtidige utsikten fra kontor- og boligbyggene. «Utsikten gjør noe med deg» ble en rød tråd i den tidlige kommunikasjonen.

Helheten

I tidligfasen fantes mange motstandere av den nye byutviklingen – en betydelig utfordring da utbygger skulle lansere første trinn med boliger. Hovedmotstanden lå i arkitektkonseptet «Barcode». Blant påstandene som ble fremmet i den offentlige debatten var blant annet disse:

«... de foreslåtte høyhusene vil bli en mur mellom fjorden og byen ...»

«... en ubegripelig og jålete modernistisk ego-trip uten forankring i hverken stedet eller omgivelsenes kulturhistoriske betingelser ...»

Det ble viktig å skape en skikkelig «informasjonssentral» for å kommunisere helheten i den planlagte utviklingen, og samtidig de mange ulike detaljene. Løsningen ble et permanent visningssenter, blant annet med en fysisk modell av utbyggingen.

Betydningen av et navn

Salget av de første leilighetene kunne imidlertid ikke vente, og skulle settes i gang mens debatten fortsatt raste. Det var i denne fasen det ble bestemt at man skulle gå ut i markedet med et navn som både hadde bedre områdetilhørighet og skapte flere positive assosiasjoner enn «Barcode».

Navnet vi kom opp med var Operakvarteret. Vi lente oss mot den nye kulturstripen som skulle utvikles i området med Munchmuseet, Deichmanske bibliotek og allerede etablerte Den Norske Opera og Ballett. Navneendringen ble en suksess – både når det gjaldt boligsalg og utleie av kontorer. Mange av landets mest solide og fremtredende selskaper er etablert i byggene i dag. Mens Barcode hadde vært svært omdiskutert i media, ble Operakvarteret skånet for kritikk.

Nye kanaler

Mye endret seg i denne perioden innen markedsføring. Smarttelefoner revolusjonerte design og bruk av nettsider, vi var blant de aller første til å bruke Facebook til å annonsere boliger, og vi skapte og arrangerte eventer som fikk folk til å bruke utviklingsområdet før det var ferdig.

Hovedgrepene handlet likevel om å gi grundig og troverdig informasjon til alle som kunne tenke seg å bo i, jobbe i eller besøke den fremtidige bydelen. Hver gang et nytt bygg ble ferdigstilt, ble det samtidig kommunisert og visualisert hvordan utviklingen samsvarte med visjonen for området.

Lemons arbeid med Barcode/Operakvarteret startet i 2018, og ble avsluttet ved ferdigstillelsen av det siste bygget i 2017.