Hva betyr de nye personvernreglene?

Fra 25. mai 2018 trer nye personvernregler (GDPR) i kraft i alle EU- og EØS-land. Lemon tar det nye regelverket på alvor, både internt og overfor våre kunders sensitive opplysninger. 

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. I likhet med alle andre virksomheter plikter Lemon å sette seg inn i det nye regelverket og oppdatere rutiner for behandling av personopplysninger.

Den nye lovgivningen slår blant annet fast at informasjon om hvilken registrering av personopplysninger som gjøres, og til hvilket formål, skal gis på en klar og tydelig måte, i lett forståelig språk. Lovgivningen slår også fast at personopplysninger kun skal behandles der det finnes et tydelig spesifisert formål.

Nye rettigheter for borgere
Det nye regelverket gir nye rettigheter for borgerne. Dette gjelder blant annet retten til å få behandlingen av personopplysninger begrenset, retten til å motsette seg behandling og rett til å motsette seg profilering (analysering av personopplysninger for å avdekke adferd, preferanser, evner eller behov).

Nye plikter og nytt ansvar for bedrifter
Med det nye regelverket for virksomheter utvidet sin plikt til selv å vurdere personvernkonsekvenser ved behandling av personopplysninger. De får også plikt til å identifisere risikoreduserende tiltak. Alle tekniske systemer eller løsninger skal utvikles på en måte som sikrer at personvernet blir ivaretatt.

Klart språk og krav om åpenhet
Det nye regelverket slår også fast at informasjon om behandling av personopplysninger skal gis på en klar og tydelig måte, og ikke gjemmes bort i en personvernerklæring. Informasjon om hvilken registrering av personopplysninger som gjøres, og til hvilket formål, skal gis på en klar og tydelig måte, i lett forståelig språk.

Kilde: Datatilsynet

Datatilsynets sider kan du lese mer om de nye personvernreglene: