Dette er et visningssenter vi har satt opp i samarbeid med Time4, for boligprosjektet Husøy Havn ved innseilingen til Tønsberg. Visningssenter og bannere til dette er en av våre mange tjenester.