Signaturhagen Bolig AS har lansert et nyskapende boligkonsept i Norge, med leiligheter spesielt tilpasset den voksne fasen av livet. Her vil boligene bygges rundt en tropisk helårshage, som er selve hjertet i prosjektet og fellesskapet.

Første prosjekt ut er Signaturhagen Nøtterøy. Selskapet er også i gang med lanseringen av samme konsept på Kongsberg og i Son.

Signaturhagen - Prospekt
Signaturhagen - illustrasjon
Signaturhagen - Omslag til prospekt
Signaturhagen - omslaget til prospektet
Signaturhagen - Prospekt
Signaturhagen - Prospekt
Signaturhagen - Prospekt
Signaturhagen - Nettside
Signaturhagen - illustrasjon
Signaturhagen - illustrasjon