Rift Colosseum er et leilighetsprosjekt på Majorstuen i regi av Stor-Oslo Eiendom. Helhetlig digital strategi med stor vekt på content marketing la grunnlaget for suksessen. Inngående kunnskap om målgruppene samt programmatiske annonsekjøp og eget Rift Magasin var med på å bære budskapet frem til kjøperne.