Det tradisjonsrike selskapet Jakhelln i Bodø, med røtter tilbake til 1600-tallet, ønsket å fornye seg i tråd med sin nysatsing på eiendom. Navn, logo/profil og nettsider var oppgavene. Navnet Hundholmen stammer fra eldre tid, og er navnet på halvøyen hvor selskapet har sitt hovedkontor.