Konvertering av et gammelt fabrikkområde til boliger i Kongsberg.