Dette er et visningssenter vi har satt opp i samarbeid med Time 4 for boligprosjektet Husøy Havn. Visningssenter og bannere til dette er en av våre mange tjenester.