Det tradisjonelle selskapet Jakhelln i Bodø, med røtter tilbak til 1600-tallet ønsket å fornye seg i tråd med sin nysattsning i eiendom. Navn, logo/profil og nettsider var oppgavene. Navnet Hundholmen stammer fra eldre tid og er navnet på halvøyen selskapet har sitt hovedkontor.