Konvertering av gammelt fabrikkområde til boliger i Kongsberg.